Kết quả XS Max 3D thứ 6

Kết quả kỳ #148 ngày 24/04/2020
G.2 755 331 822 727
G.3 284 474 278 563 129 895
KK 121 999 867 949 867 963 716 617

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tựKết quả kỳ #146 ngày 27/03/2020
G.2 256 531 746 058
G.3 193 677 860 521 377 139
KK 739 687 017 667 378 178 886 253

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #143 ngày 20/03/2020
G.2 186 530 267 256
G.3 839 423 450 852 965 391
KK 325 199 639 052 615 185 071 294

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #140 ngày 13/03/2020
G.2 726 246 451 058
G.3 933 299 456 212 300 628
KK 370 093 054 239 368 134 254 963

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #137 ngày 06/03/2020
G.2 784 798 914 638
G.3 475 714 288 025 599 619
KK 449 810 790 568 150 741 384 428

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #134 ngày 28/02/2020
G.2 761 866 357 855
G.3 564 855 571 957 163 741
KK 610 199 014 625 670 572 288 497

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #131 ngày 21/02/2020
G.2 715 795 509 691
G.3 290 985 946 542 366 993
KK 025 489 983 851 022 799 400 567

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #128 ngày 14/02/2020
G.2 685 806 896 960
G.3 113 433 459 217 947 040
KK 637 689 847 849 464 433 171 754

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #125 ngày 07/02/2020
G.2 354 291 853 215
G.3 256 019 016 510 291 524
KK 379 180 967 062 338 947 199 206

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #122 ngày 31/01/2020
G.2 278 058 252 647
G.3 362 527 147 075 541 001
KK 888 725 825 509 595 844 092 062

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #117 ngày 17/01/2020
G.2 353 540 173 917
G.3 356 660 144 307 533 253
KK 396 350 051 016 013 897 507 175

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #114 ngày 10/01/2020
G.2 849 403 362 155
G.3 820 568 699 692 931 449
KK 511 329 788 477 089 705 336 343

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #111 ngày 03/01/2020
G.2 240 210 296 048
G.3 727 870 040 059 059 627
KK 852 720 076 966 837 588 980 774

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )