XS Max 3D - Kết quả xổ số Max 3D

Kết quả kỳ #149 ngày 27/04/2020
G.2 002 142 545 724
G.3 769 221 459 291 773 073
KK 890 434 849 203 738 038 094 401

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tựKết quả kỳ #148 ngày 24/04/2020
G.2 755 331 822 727
G.3 284 474 278 563 129 895
KK 121 999 867 949 867 963 716 617

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #147 ngày 30/03/2020
G.2 869 527 161 756
G.3 390 275 574 346 724 707
KK 021 456 935 207 185 591 933 103

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #146 ngày 27/03/2020
G.2 256 531 746 058
G.3 193 677 860 521 377 139
KK 739 687 017 667 378 178 886 253

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #145 ngày 25/03/2020
G.2 580 282 613 779
G.3 321 950 292 245 408 473
KK 538 625 250 583 071 860 427 975

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #144 ngày 23/03/2020
G.2 467 073 636 124
G.3 526 603 762 503 029 833
KK 367 628 447 960 186 170 569 003

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #143 ngày 20/03/2020
G.2 186 530 267 256
G.3 839 423 450 852 965 391
KK 325 199 639 052 615 185 071 294

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #142 ngày 18/03/2020
G.2 832 082 833 990
G.3 239 714 845 960 861 760
KK 741 035 164 745 960 067 749 400

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #141 ngày 16/03/2020
G.2 159 875 899 425
G.3 682 076 988 154 417 791
KK 705 573 323 984 779 392 006 881

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #140 ngày 13/03/2020
G.2 726 246 451 058
G.3 933 299 456 212 300 628
KK 370 093 054 239 368 134 254 963

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #139 ngày 11/03/2020
G.2 328 865 679 095
G.3 370 542 047 208 191 101
KK 309 997 296 851 097 380 565 046

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #138 ngày 09/03/2020
G.2 924 677 064 390
G.3 943 022 498 197 306 313
KK 638 843 021 445 596 084 757 003

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #137 ngày 06/03/2020
G.2 784 798 914 638
G.3 475 714 288 025 599 619
KK 449 810 790 568 150 741 384 428

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #136 ngày 04/03/2020
G.2 086 610 327 230
G.3 283 855 200 878 369 986
KK 933 874 645 027 436 425 193 261

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )