TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
21 4 lượt 24 2 lượt 79 16 lượt
99 4 lượt 67 2 lượt 14 15 lượt
03 3 lượt 01 1 lượt 95 15 lượt
08 3 lượt 02 1 lượt 06 14 lượt
10 3 lượt 03 1 lượt 10 13 lượt
48 3 lượt 14 1 lượt 21 13 lượt
74 3 lượt 15 1 lượt 02 12 lượt
79 3 lượt 18 1 lượt 15 12 lượt
81 3 lượt 19 1 lượt 22 12 lượt
82 3 lượt 21 1 lượt 24 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
98 1 lượt 96 1 lượt 39 2 lượt
96 1 lượt 89 1 lượt 20 3 lượt
94 1 lượt 78 1 lượt 83 4 lượt
92 1 lượt 74 1 lượt 75 4 lượt
89 1 lượt 73 1 lượt 69 4 lượt
88 1 lượt 63 1 lượt 52 4 lượt
85 1 lượt 61 1 lượt 47 4 lượt
83 1 lượt 60 1 lượt 44 4 lượt
77 1 lượt 59 1 lượt 30 4 lượt
76 1 lượt 55 1 lượt 26 4 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
04, 13, 16, 20, 22, 27, 31, 37, 39, 41, 43, 51, 57, 60, 61, 62, 67, 69, 70, 71, 72, 78, 84, 86, 97 00, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )